Welcome2.gif (6479 bytes)

TUVALU 2000 (PART 6)

NUKUFETAU IMAGES

nuk1.jpg (17191 bytes)

nuk10.jpg (19773 bytes)

nuk11.jpg (26915 bytes)

nuk13.jpg (14719 bytes)

nuk3.jpg (34354 bytes)

nuk4.jpg (26850 bytes)

nuk5.jpg (14036 bytes)

nuk6.jpg (12776 bytes)

nuk9.jpg (13854 bytes)

nuk8.jpg (24966 bytes)

The beautiful and enchanting Nukufetau sunset!

click here  Jane's Tuvalu Home Page   
click here  Tuvalu  
click here    Jane's Oceania Home Page  

NEXT >

Jane Resture
(E-mail: jane@janeresture.com -- Rev. 19th October 2008)    

yahoo.gif (465 bytes)