F/Affairs Office [Annie Homasi]

20117

Faigafa Togalua

20552

Faimalaga Luka

20572

Faimalaga Luka

36110

Faimeatonu Peeni

36111

Fakalupe

26102

Fakatoafe Teikauea

20603

Falahea Haleti

20596

Falealuga Apelamo

36106

Faleasiu Kaipo

33103

Falefaea Tapu (Res)

20637

Falesa Pitoi

20680

Falesa Pitoi FAX

20681

Fanaafi Manumanu

20588

Faniu.

36113

Fanonga *Isala, Island Breeze

20606

Father Kamilo

20527

Fatonga Taalama

20393

Fatonga Talama

36105

Fatulolo Vave

20957

Fauako Keneseli

23110

Favae Alafou

33114

Fetuvalu High School

20377

Fetuvalu High School

20378

Fetuvalu High School

20379

Fiamalu Leupena

20954

Fiamalua (Res)

20896

Filiki Moupa

20579

Filipo Taulima

20875

Finance & Econ Develop Fax

20210

Finance & Econ Planning Min's Res

20863

Finance & Econ Planning. Accountant

20818

Finance & Economic Planning Registry

20209

Finance Econ Planning Cashier

20840

Fish Market Vaitupu

30010

Fisheries Department Office

20345

Fisheries Department Office

20346

Fisheries Dept.

20343

Fisheries Department Dir. Office

20344

Fisheries Department Dir. Office

20742

Fisheries Dept. Director Res.

20187

Fisheries Ext. Officer

20347

Fisheries NCC Office (Falasese Tupau)

20143

ffavms@tuvalu.tv

Fisheries Research Officer

20348

Fitilau Puapua

20940

Folitau Elekana

35111

Foreign Affairs FAX

20843

Foreign Affairs General Office

20839

panapasi@tuvalu.tv

Forum Fisheries Sec. (VLH Conf.Room)

20142

Forum Fisheries Secretariat Vaiaku

20254

Foti Mami

20964

Fuafanua Fapaologa

36104

Fuataina Galuega

20387

Funafuti Fusi

20810

Funafuti Town Council

20754

Funafuti Town Council FAX ( Teleke)

20664

Fusi

35009

Fusi Nanumea

26009

Fusi NGA

33009

Fusi Nkf

36009

Fusi Nto

28009

Fusi Nui

23009